Sayıştay raporunda Büyükşehir ile ilgili dikkat çeken 'usulsüzlükler'

Sayıştay'ın Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili hazırladığı denetim raporunda dikkat çeken usulsüzlükler tespit edildi. 51 konuda bulgu tespit eden Sayıştay denetçileri, taşınmazlardan ihalesiz işlere, kanuna aykırı kadro oluşturma ve atama yapmaya kadar birçok konuda kanuna aykırı durum tespit etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et

Haber: Cafer ZENGİN-  Sayıştay Denetçileri Büyükşehir Belediyesi adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı ve ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilmediğini tespit ederken, tespit edilen bulgular arasında 
çalışanlara verilen sosyal denge ödemesine ilişkin sözleşmede yer alan hükmün kanuna aykırı olması, işçilerden kesilen sendika aidatlarının süresinde ödenmemesi, işçi izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması gibi konular da var. 
Yapılan denetimde, işçi izinlerinin kullandırılmamasına kanuna rağmen göz yumulduğu ifade edildi. 
KURUM YÜKSEK MİKTARDA ÖDEME YAPMAKLA KARŞI KARŞIYA! 2004 YILINDAN BU GÜNE KADAR KULLANILMAYAN İZİN VAR
Denetim raporunda “İşçi yıllık izin hakkından feragat edemez. İşçi emekli olduğunda veya iş sözleşmesi son bulduğunda yasa hükmü gereği izin alacağı ücrete dönüşmektedir. Ödeme de son ücret üzerinden yapılacağından işçinin eline çok yüksek bir miktar geçebilmektedir. Kullanılmayan izinlerin son ücret üzerinden ödenmesi işçilerin izin kullanmaktan feragat edebilmelerine neden olmaktadır. Ancak kurum veya birim yetkililerin buna izin vermemesi, Anayasal bir hak olan iznin işçilere kullandırılması gerekir. Zira iznin kullandırılmaması nedeniyle idare 4857 sayılı Kanun’un 103'üncü maddesine göre idari para cezasına muhatap olabilecektir. Diğer taraftan birikmiş izin alacaklarının ücrete dönüşmesi halinde kurum yüksek miktarlarda ödeme yapmakla karşı karşıya kalabilmektedir. Yapılan incelemede işçilerin 2004 yılından bu güne kadar kullanılmayan izinlerinin olduğu anlaşılmıştır.

MÜFETTİŞ ATAMASINDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ
Denetim raporunda “Müfettişliğe Hatalı Atama Yapılması” konusu da dikkat çekiyor.  Sayıştay denetçileri, “Müfettiş olmayan veya mesleğe yarışma sınavıyla girmeyen ve idari görevlerde bulunan kişilerin müfettiş kadrosuna atandığı görülmüştür.
Bu bilgiler ışığında söz konusu kişilerin müfettişlik sınavına girmeden ve daha önce kazandığı müfettişlik unvanı olmadan naklen belediye müfettişliğine atanması mümkün değildir” şeklinde görüş belirtti. 

O ATAMALAR İPTAL EDİLMELİ
Yine 2019 denetim raporunda Belediyede “Sınav Yapılmaksızın Kadrolara Atama Yapılması” konusunda bulgular kısmında yer aldı. Buna göre, “Zabıta memuru olarak çalışan kişinin zabıta komiserliğine ve itfaiye eri olarak çalışan kişilerin itfaiye onbaşılığına, itfaiye çavuşluğuna ve itfaiye amirliğine yapılan atamalarının Yönetmeliğe uygun olmadığı görülmüştür.
Sınava girmeden zabıta komiserliğine, itfaiye amirliğine, itfaiye çavuşluğuna ve itfaiye onbaşılığına yapılan atamalarının iptali sağlanmalıdır” denildi. Sayıştay denetçileri ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde kanuna aykırı daire başkanlığı makamı oluşturulduğu ve bu kapsamda maaş ödemesi yapıldığını da tespit etti.

İLGİLİ KİŞİYE DAİRE BAŞKANI MAAŞININ ÖDENDİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR
“Yönetmeliğe aykırı olarak daire başkanlığı oluşturulması” başlığıyla raporda yer alan bölümde şu ifadeler kullanıldı: Gençlik ve Spor Daire Başkanı kadrosunun hizmet gereklerine uygun olarak belirlenmediği ve fiilen icra edilmeyen hizmete ilişkin kadro unvanı oluşturularak Daire Başkanı atandığı ve ilgili kişiye Daire Başkanı maaşının ödendiği görülmüştür. Atama yapılan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığının görev tanımının olmadığı, harcama birimi oluşturulmadığı dikkate alındığında Yönetmeliğe aykırı olarak yapılan atamanın daha fazla ücret verme dışında bir amacının olmadığı anlaşılmıştır. Nitekim daire başkanı kadrosunda olan kişi maaşını Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından almaktadır. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı kadrosunun hizmet gereklerine uygun olarak belirlenmediği ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanı kullanılamayacağına göre söz konusu Daire Başkanlığının durumunun yönetmeliğe uygun duruma getirilmesi gerekir. Şehir içi çalışan halk otobüslerinin ihalesiz çalıştırılması konusunda da Belediyeyi uyaran denetçiler, “Kayseri’nin Büyükşehir olmasından önce ihalesiz veya ihaleli verilen toplu ulaşım hakkının Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra toplu ulaşım hakkının aynı şekilde sürdürülmesinin mevzuata aykırı olduğu görülmüştür” dedi.
“KANUNA AYKIRI” UYGULAMALAR…
Denetim raporunda, ilden ilçeye veya ilçeden ilçeye çalışan toplu taşım araçları ile ilgili uygulamanın da hatalı olduğu belirtildi. Personel servis çalışma hakkının ihale yapılmadan sürdürülmesinin de kanuna aykırı olduğunu tespit eden Sayıştay Denetçileri, okul servis çalışma hakkının ihale yapılmadan sürdürülmesi konusu ile ilgili de “Kanuna aykırı” notu düştü. Raporda, “Kanuna aykırı olarak sürdürülen 797 adet okul servis hakkının süre ve şartları belirtilerek objektif ve aleniyet ilkelerine uygun şekilde katılımın şeffaf bir şekilde olması temin edilerek ihale yoluyla verilmesi sağlanmalıdır” denildi. 

YILLIŞ ARTIŞ MECLİS KARARINA AYKIRI
Ulaşım A.Ş’ye tahsis edilen otopark ve parkemetre yıllık artışının meclis kararına aykırı yapıldığının da belirtildiği denetim raporunda, Hal İşletmesinde de usulsüzlükler olduğu belirtildi. Buna göre, Hal’de bir kişiye birden fazla işyerinin verilmesi, hal işletmesi devrinde yönetmelikte belirlenen teminatın alınmaması” gibi bulgular yer aldı.
 OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETMESİNDE İHALE YAPILMALI
Şehirlerarası otobüs terminali işletmesi süresinin ihalesiz uzatılması da kanuna aykırı bulunurken, Kent Ekmek fabrikasının ihale yapılmaksızın meclis kararı ile belediye şirketine verilmesinin de yine kanuna uygun olmadığı dile getirildi.
37 KİŞİ SINAVSIZ, YÖNETMELİĞE AYKIRI ATANMIŞ!
Büyükşehir Belediyesi’nde “Naklen Zabıta Memurluğuna Atanmada Yönetmelik Hükmünün Uygulanmaması” konusu da Sayıştay Denetçilerinin dikkatini çekti. , 37 kişinin şartlar sağlanmadan ve sınava girmeden yönetmeliğe aykırı olarak atandıkları ortaya çıktı. Raporda, söz konusu bulgu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı: Başka bir kadroda çalışmakta iken zabıta memurluğuna geçmek isteyenlerle ilgili Zabıta Yönetmeliği’nde istenen şartlar gerçekleşmeden atama yapıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede, 37 adet personelin şartlar sağlanmadan ve sınava girmeden Yönetmeliğe aykırı olarak atandıkları görülmüştür. Bu kişilere ait bilgiler İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığında mevcuttur. 
Kamu idaresi cevabında, ataması yapılan kişilerle görüşmeler neticesinde sözlü sınav yapıldığı, ancak dosyalarında sözlü sınav yapıldığına ilişkin belgelere rastlanmadığı ifade edilmiş ise de, kanıtlayıcı belge bulunmadığından dolayı bunun kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır.

ŞARTNAMELERDE BELİRSİZLİKLER VAR...
Sayıştay raporunda yine  taşınmaz kiralamalarına ilişkin şartnamede belirsizlik bulunması, gecekondu fonunun amacına uygun kullanılmaması, 10 yıllık kira süresi dolan işletmelerin süresinin ihalesiz uzatılması, taşınmazların tapu değeri ile mevcut değerinin uyuşmaması, taşıt kiralamasında bakanlar kurulu kararına aykırı davranılması gibi kanuna uygun olmayan bulgular da yer aldı.


 

Cafer ZENGİN

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN