Sayıştay'ın, Kocasinan Belediyesi ile ilgili raporu: Muhasebe kaydı yok!

Sayıştay'ın, Kocasinan Belediyesi ile ilgili 2020 denetim raporunda dikkat çeken uyarı: Muhasebe kaydı yok!

PAYLAŞ
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et
Kayseri Olay Haber - Cafer ZENGİN

Sayıştay’ın, Kocasinan Belediyesi ile ilgili olarak tespit ettiği bulgular dikkat çekti.
Belediyeye yönelik 2020 yılı denetim raporunda, “Tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarında yer almaması” , “Tahsil olunan gelirlerin ayrı bir banka hesabında takip
edilmemesi” , “Büyükşehir Belediyesince otopark yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirlerin Kocasinan Belediyesine aktarılmamasına ilişkin takibin yapılmaması” , “İşçi Yıllık izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması” gibi "usulsüzlükler" , "bulgular" tespit  edildi.

Raporda yer alan “Bulgu listesi” şu şekilde: 
Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
1. Sayıştay İlamlarının Kişilerden Alacaklar Hesabına Tahakkukunun Yapılmaması
2. Tahsisli Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması
3. Taşınmazların Değer Tespitinin Yapılmaması
 Diğer Bulgular
1. Gecekondu Kanunu Gereğince Tahsil Olunan Gelirlerin Ayrı Bir Banka Hesabında Takip
Edilmemesi
2. Büyükşehir Belediyesince Otopark Yerlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Gelirlerin
Kocasinan Belediyesine Aktarılmamasına İlişkin Takibin Yapılmaması
3. Telekomünikasyon Geçiş Hakkı Bedellerinin Takibinin Yapılmaması
4. İşçi Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Şekilde Kullandırılmaması
5. Taşınmaz Formlarının Düzenlenmemesi ve Cins Tashihlerinin Yapılmaması
6. Kurum Otopark Hesabının Olmaması ve Otopark Bedellerinin Büyükşehir Belediye
Hesabına Yönlendirilmesi
7. Asansör Muayene Kuruluşunca Tahsil Edilen Periyodik Kontrol Ücreti İdare Payı İçin
Belediye Meclisince Karar Alınmaması ve Söz Konusu Payın Takip Edilememesi 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN