Bu haber bankayla işi olan herkesi ilgilendiriyor...

Banka işlemlerinde çek, senet, kredi ve kredi kartlarından dolayı kara listeye alınıp kredi kullanamaz durumda olan herkese TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi MHP Kayseri Milletvekili Ersoy müjdeyi verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et
Kayseri Olay Haber - HABER MERKEZİ

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, çek, senet, kredi ve kredi kartları nedeniyle kara listeye alınanlara müjde verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da görevli olan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, komisyondaki çalışmayı sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” Plan ve Bütçe Komisyonumuzda çalışılıyor.İnşallah tamamlandığında tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Tarihin en kapsamlı yapılandırmasında;

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi daireleri, Ticaret Bakanlığı gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri, il özel idareleri ve YİKOB’larda ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılıyor.

Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi ve Gelir Vergisi stopajında 2016-2020 dönemi için matrah artırımı getiriliyor.

Diğer taraftan;

Vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları,

Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primleri,

Esnafın meslek odaları aidatları, Meslek odalarının TOBB’a olan borçları,

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen diğer alacaklar (adli para cezası hariç) ile belediyelerin, su, atık su ve katı atık gibi alacakları,

Yüksek öğrenim kredi ve harç borçları, trafik para cezası, araç muayene gecikmeleri, ecrimisillere,

İlişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar siliniyor.

Gecikme faizi veya zammı yerine Yİ-ÜFE’yi alınacak, aylık 0,35; yıllık 4,2 üzerinden hesaplanacak.

Borçlar, türüne göre 6 aydan 120 aya kadar taksitle ödenecek.

Borcunu peşin ödeyene ek indirim imkanı sağlanmaktadır.

Devam eden vergi incelemeleri, vergi mahkemesinde henüz karara bağlanmamış vergiler kapsama alınmıştır.

Çek, senet, kredi ve kredi kartları nedeniyle oluşan kara liste silinmektedir. Esnaf ve vatandaş krediye daha kolay ulaşabilecektir.”

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN