Adnan Kenanoğlu'nun Ekrem Sarar'ın arsasıyla ilgili açtığı dava sonuçlandı

Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu'nun Kayseri kamuoyunda arsa baronu olarak bilinen Ekrem Sarar'ın sahibi olduğu arsayla ilgili plan tadilatına karşı Melikgazi ve Büyükşehir Belediyeleri aleyhine açtığı davada Kayseri 2. İdare Mahkemesi flaş bir karar verdi.

PAYLAŞ
TAKİP ET >> Google News ile Takip Et
Adnan Kenanoğlu'nun Ekrem Sarar'ın arsasıyla ilgili açtığı dava sonuçlandı
Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu’nun Kayseri kamuoyunda arsa baronu olarak bilinen Ekrem Sarar’ın sahibi olduğu arsayla ilgili plan tadilatına karşı Melikgazi ve Büyükşehir Belediyeleri aleyhine açtığı davada Kayseri 2. İdare Mahkemesi flaş bir karar verdi.
Kayseri Olay Haber - HABER MERKEZİ

Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu’nun Kayseri kamuoyunda arsa baronu olarak bilinen Ekrem Sarar’ın sahibi olduğu arsayla ilgili plan tadilatına karşı Melikgazi ve Büyükşehir Belediyeleri aleyhine açtığı davada Kayseri 2. İdare Mahkemesi flaş bir karar verdi.

Mahkeme Melikgazi Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin sözkonusu parsellerdeki imar plan tadilatını Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere iptal etti.

Millet Bahçesi’nin imar durumunu da ilgilendiren kararın Millet Bahçesi inşaatını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

KONUT ALANI KÖŞK MEDRESESİ NEDENİYLE PARK OLUNCA KAYBEDİLEN İNŞAAT ALANI KOMŞU PARSELE KAYDIRILMIŞTI…

Gültepe Mahallesi Köşk Medresesi yanında konut alanı olarak planlı arsa yanıbaşında bulunan tarihi Köşk Medresesi’nin koruma alanı sınırına denk geldiği için park alanı olarak planlanınca, arsa simsarı Ekrem Sarar’ın devreye girmesiyle buradan kaybedilen inşaat alanı bitişiğinde bulunan başka bir konut alanına eklenmişti. Bunun sonucunda ortaya çıkan yeşil alan ihtiyacı da revizyon kapsamına alınarak Millet Parkı alanından karşılanacak şekilde planlanmıştı.

KENANOĞLU DAVA AÇMIŞTI, MAHKEME KARARI 10 KASIM’DA TEBLİĞ EDİLDİ

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Adnan Kenanoğlu’nun Melikgazi ve Büyükşehir Belediyeleri aleyhine açtığı dava sonucu birlirkişi incelemesi yaptırdı ve bunun sonucunda da imar plan tadilatının iptaline karar verdi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen mahkeme kararı Adnan Kenanoğlu’na 10 Kasım günü tebliğ edildi.

Kenanoglu kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“KAMUOYU''NUN DİKKATİNE SAYGI İLE SUNULUR!

Hukuk Önden Gidecek Biz Onu Takip Edeceğiz.

İlimizde muhtelif yerleri kapsayan ve önceki süreçlerde kamuoyunun da şahit olduğu imar değişikliği ile ilgili açtığım dava, benim itirazımın kabulü şeklinde sonuçlanmıştır.

Yüce yargımız; kamu için, Kayseri halkının menfaati için verdiğim hukuk mücadelesinde beni haklı görmüştür. 

Sonucu saygı ile bilgilerinize sunarım.

Adnan Kenanoğlu

Melikgazi Meclis Üyesi”

İŞTE MAHKEMENİN IMAR PLAN TADİLATINI İPTAL KARARI

Mahkemenin kararı ise şöyle:

“Bu durumda , mahallinde yapılan keşif incelemesi neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan tespitler ile dava dosyasında yer alan diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde , dava konusu imar planı değişikliğine ilişkin işlemler tesis edilmeden önce 2863 sayılı Yasa ve ilgili ilke kararı gereğince koruma kurulunun uygun görüşünün alınmadığı , 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı kullanım kararlarının birbiri ile uyumlu olmadığı , öngörülen nüfus artışına rağmen plan değişikliği ile ihtiyaç duyulan sosyal ve teknik altyapı alanlarının ayrılmadığı görülmekle dava konusu Kayseri İli , Melikgazi ilçesi , Gültepe Mahallesi , 8906 ada 1 , 2 ve 3 sayılı parseldeki taşınmazların bulunduğu konut alanı olarak planlı yerin güney kısmındaki Köşk Medresesi'nin koruma alanı sınırına denk gelen yerin park alanı olarak planlanması nedeniyle buradan kaybedilen inşaat alanının kuzeyindeki konut alanına eklenerek toplamda 12.500 m² inşaat alanı olacak şekilde konut alanı , yol ve park olarak yeniden düzenlenerek planlanması , bunun sonucunda ortaya çıkan yeşil alan ihtiyacının revizyon kapsamına alınmış olan 10442 ada , 6 parsel numaralı taşınmazda planlanan yeşil alan ( Millet Parkı ) kapsamında karşılanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne dair Melikgazi Belediye Meclisi'nin 06.03.2019 tarih ve 91 sayılı kararının 5. maddesinin onaylanmasına ilişkin Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2019 tarih ve 128 sayılı kararının , şehircilik ilkelerine , planlama esaslarına , kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır . 

Öte yandan , davalı Melikgazi Belediye Başkanlığı'nca 08.10.2021 havale tarihli dilekçe ile Mahkememizce verilen 21.04.2021 tarihli yürütmenin durdurulması kararının yalnızca dava konusu edilen parsellere mi yönelik olduğu yoksa imar planının tamamına mı yönelik olduğu noktasında uygulamada yaşanılan sıkıntılar nedeniyle tavzih talebinde bulunulmuş ise de ; Mahkememizce , yalnızca dava konusu edilen parseller yönünden yürütmenin durdurulması kararı verildiği , tavzih talep edilen yürütmenin durdurulması kararında bu hususta tereddüte düşülecek bir ifade yer almadığı , kararda açıkça dava konusu edilen parseller belirtildiğinden davalı idarenin tavzih talebinin reddi gerekmektedir . Açıklanan nedenlerle , dava konusu işlemin iptaline , aşağıda dökümü yapılan 3.318,70 - TL yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 2.040,00 - TL . vekalet ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine . Yd itiraz aşamasında davalı idareler ve müdahiller tarafından yapılan yapılan yargılama giderlerinin idareler ve müdahiller üzerinde bırakılmasına , artan posta ücretinin ve bilirkişi avansının talep edilmesi halinde derhal talep edilmemesi halinde kararın kesinleşmesi üzerine resen davacıya iadesine , kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren ( 30 ) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde " istinaf yolu " açık olmak üzere 12/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi . Başkan”

EKREM SARAR-ADNAN KENANOĞLU KAPIŞMASI

Sözkonusu imar plan tadilatı ve dava süreci arsa simsarı Ekrem Sarar ve Melikgazi Belediye Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu arasında büyük bir kapışmaya neden olmuş, Kayseri kamuoyu günlerce taraflar arasındaki tartışmalara, şok iddialara tanık olmuştu. 

Tarafların birbirleri hakkında açtığı davalarla ilgili süreç devam ediyor.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN